Od pondělí 11.5.2020 jsou opět zprovozněna vnitřní sportoviště, a to znamená, že se opět rozbíhají basketbalové tréninky pro všechny kategorie, kromě kadetek (začnou trénovat dle pokynů trenéra).

Tréninky a pohyb po sportovišti se bude řídit s omezením dle nařízení MZČR:

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Provozovatel objektu, Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek:

- zajistí dezinfekci jednotlivých sportovišť denně před zahájením sportovních činností,

- zajistí při vstupu na jednotlivá sportoviště dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou a na dezinfekci používaného sportovního náčiní,

- v průběhu sportovních tréninků a ostatních sportovních aktivit budou dezinfikované vstupy na sportoviště a zejména toalety o provedené dezinfekci budou vedeny pravidelné záznamy v denících na sportovištích

Sportovci a trenéři využívající sportoviště:

- na sportoviště přijdou ve sportovním oblečení, nebo se převléknou přímo na sportovišti. Boty ve kterých se sportovci dostaví, si vyzují před vstupem na sportoviště a uloží v přinesených sáčcích nebo v igelitových taškách ve vyhrazených prostorách (šatny a sprchy se nepoužívají).

- před vstupem na sportoviště si všichni vydezinfikují ruce,

- trenéři a sportovci, kteří používají společné sportovní náčiní a nářadí toto po skončení tréninku vydezinfikují, o provedené dezinfekci provedou záznam v denících umístěných na sportovištích

Nábor

Partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy