Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 dochází od 12. října 2020 k přerušení soutěží, tréninkové činnosti a uzavření sportovní haly v souladu s usnesením Vlády ČR z 8. října 2020 č. 996.

Vyjádření STK ČBF

V návaznosti na nové vládní rozhodnutí ohledně situace spojené s COVID-19 se s platností od pondělí 12. října na dva týdny zastaví veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců ve vnitřních prostorách. V souvislosti s tímto vládním opatřením odkládá zatím STK ČBF a SŘ I. LM všechna utkání plánovaná v termínech od 12. 10. do 25. 10. 2020.

V případě, že se po 14 dnech opatření opět uvolní, bude se pokračovat dle plánovaných rozpisů jednotlivých soutěží s tím, že odložená utkání budou odehrána v náhradních termínech, o kterých rozhodne řídící orgán daných soutěží.

Nábor

Partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy